Tổng diện tích khuôn: 1.109 m2
Diện tích xây dựng 554.7 m2 chiếm tỉ lệ 50%
Diện tích cây xanh 213m2 chiếm 19.2%
Diện tích sàn xây dựng 8.838,4 m2
Diện tích văn phòng 2.114 m2

Diện tích căn hộ 6.656,4 m2
Quy mô dân số 208 người
Hệ số sử dụng đất 8.0
4 tầng hầm
4 tầng văn phòng
12 tầng căn hộ 84 căn